Cơ hội tiếp cận thêm hàng nghìn Khách hàng tiềm năng mỗi ngày từ Ninh Hiệp Online

Tìm hiểu ngay
Tin tức Ninh Hiệp

Xã Ninh Hiệp Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong vùng phong tỏa

Trong những ngày qua tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp trên toàn địa bàn xã Ninh Hiệp. Nhiều khu vực bị phong tỏa, nhiều gia đình bị cách ly y tế . Việc đảm bảo an sinh xã hội, điều phối lương thực thực phẩm cho người dân trong khu vực cách ly là một vấn đề cấp thiết.

Đối tác kinh doanh

Truy cập trang
[content_no_cache id="19059"]

Nhận thực được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an sinh xã cho người dân,  BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã Ninh Hiệp đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền vận động xã hội hóa đảm bảo đời sống nhân dân tại các khu vực bị  phong tỏa

Nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đã quan tâm ủng hộ hàng nghìn suất quà kịp thời động viên các gia đình trong các khu phong tỏa, Các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đề họ an tâm cách ly y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã Ninh Hiệp đã tiếp nhận mỗi ngày 710 xuất rau củ quả, lương thực thực phẩm của các đơn vị 5 nhà trường trên xã Ninh Hiệp, các tổ chức, cá nhân đã được các đoàn thể, Tổ Covid cộng động các thôn phát tới từng hộ dân.

Nguồn: http://ninhhiep.gialam.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/267465-xa-ninh-hiep-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-cho-nguoi-dan-trong-vung-phong-toa.html

Đọc thêm tin tức tại Ninh Hiệp News
Tìm kiếm đối tác Kinh doanh TẠI ĐÂY
Truy cập cộng đồng Kinh doanh TẠI ĐÂY

Related Articles

Back to top button