Cơ hội tiếp cận thêm hàng nghìn Khách hàng tiềm năng mỗi ngày từ Ninh Hiệp Online

Tìm hiểu ngay

Chính sách bảo mật

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông báo về quyền riêng tư này cho Ninh Hiep News (hoạt động kinh doanh với tư cách là Ninh Hiep News) (“Ninh Hiep News“, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi“), mô tả cách thức và lý do chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc chia sẻ (“xử lý“) thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ“), chẳng hạn như khi bạn:

 • Truy cập trang web của chúng tôi tại https://ninhhiepnews.com hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi liên kết đến thông báo về quyền riêng tư này
 • Tương tác với chúng tôi theo những cách liên quan khác, bao gồm mọi hoạt động bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện

Câu hỏi hoặc mối quan tâm? Đọc thông báo về quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu các quyền và lựa chọn quyền riêng tư của mình. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn vẫn còn bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số moc.swenpeihhninobfsctd@nimda.

TÓM TẮT CÁC ĐIỂM CHÍNH

Bản tóm tắt này cung cấp các điểm chính từ thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về bất kỳ chủ đề nào trong số này bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi điểm chính hoặc bằng cách sử dụng mục lục của chúng tôi bên dưới để tìm phần bạn đang tìm kiếm.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nào? Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Ninh Hiep News và các Dịch vụ, các lựa chọn bạn đưa ra, và các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng.

Chúng tôi có xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào không? Chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm.

Chúng tôi có nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba không? Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba.

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn như thế nào? Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và phòng chống gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ để làm như vậy.

Trong những tình huống nào và chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với bên nào? Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể và với các bên thứ ba cụ thể.

Làm thế nào để chúng tôi giữ thông tin của bạn an toàn? Chúng tôi có các quy trình và thủ tục tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có đường truyền điện tử nào qua internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo là an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hẹn hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thể đánh bại bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn không đúng cách.

Quyền của bạn là gì? Tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, luật bảo mật hiện hành có thể có nghĩa là bạn có một số quyền nhất định liên quan đến thông tin cá nhân của mình.

Bạn thực hiện các quyền của mình như thế nào? Cách dễ nhất để thực hiện các quyền của bạn là điền vào biểu mẫu yêu cầu chủ thể dữ liệu của chúng tôi có sẵn tại đây hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

[rtoc_mokuji title=”” title_display=”” heading=”” list_h2_type=”” list_h3_type=”” display=”” frame_design=”” animation=””]

1. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

Nói ngắn gọn: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký Dịch vụ, bày tỏ mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trên Dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Dịch vụ, các lựa chọn bạn thực hiện cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • tên
 • số điện thoại
 • địa chỉ email
 • địa chỉ gửi thư
 • tên người dùng
 • mật khẩu
 • địa chỉ thanh toán
 • số thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng

Thông tin nhạy cảm. Chúng tôi không xử lý thông tin nhạy cảm.

Dữ liệu đăng nhập mạng xã hội. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn đăng ký với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội hiện có của bạn, như Facebook, Twitter hoặc tài khoản mạng xã hội khác của bạn. Nếu bạn chọn đăng ký theo cách này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được mô tả trong phần có tên “CHÚNG TÔI XỬ LÝ ĐĂNG NHẬP XÃ HỘI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?” bên dưới.

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng sự thật, đầy đủ và chính xác, và bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

Thông tin được thu thập tự động

Nói ngắn gọnMột số thông tin – chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) và/hoặc đặc điểm trình duyệt và thiết bị của bạn – được thu thập tự động khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn) nhưng có thể bao gồm thông tin thiết bị và thông tin sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, đặc điểm trình duyệt và thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL giới thiệu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí, thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi cũng như cho các mục đích phân tích và báo cáo nội bộ của chúng tôi.

Giống như nhiều doanh nghiệp, chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự.

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Dữ liệu nhật ký sử dụng. Dữ liệu nhật ký sử dụng là thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán, sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi ghi lại trong các tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt và thông tin về hoạt động của bạn trong Dịch vụ (chẳng hạn như tem ngày/giờ được liên kết với việc sử dụng của bạn, các trang và tệp đã xem, tìm kiếm và các hành động khác mà bạn thực hiện như tính năng bạn sử dụng), thông tin sự kiện thiết bị (chẳng hạn như hoạt động hệ thống, báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là “kết xuất sự cố”) và cài đặt phần cứng).
 • Dữ liệu thiết bị. Chúng tôi thu thập dữ liệu thiết bị như thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, dữ liệu thiết bị này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP (hoặc máy chủ proxy), số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, vị trí, loại trình duyệt, kiểu phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, hệ điều hành và thông tin cấu hình hệ thống.
 • Dữ liệu vị trí. Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí như thông tin về vị trí thiết bị của bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Lượng thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào loại và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng GPS và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu vị trí địa lý cho chúng tôi biết vị trí hiện tại của bạn (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Bạn có thể chọn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách từ chối quyền truy cập vào thông tin hoặc bằng cách tắt cài đặt Vị trí trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không tham gia, bạn có thể không sử dụng được một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ.

2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Nói ngắn gọn: Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để bảo mật và phòng chống gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và xác thực tài khoản và quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để bạn có thể tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình, cũng như giữ cho tài khoản của bạn hoạt động bình thường.
 • Để yêu cầu phản hồi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi cho các mục đích tiếp thị của chúng tôi, nếu điều này phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn. Bạn có thể chọn không nhận email tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem “QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?” bên dưới).
 • Để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa phù hợp với sở thích, vị trí của bạn và hơn thế nữa.
 • Để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn như một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giữ cho Dịch vụ của chúng tôi an toàn và bảo mật, bao gồm giám sát và ngăn chặn gian lận.
 • Để xác định xu hướng sử dụng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách chúng đang được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện chúng.
 • Để xác định hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để hiểu rõ hơn về cách cung cấp các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo phù hợp nhất với bạn.
 • Để tiết kiệm hoặc bảo vệ lợi ích sống còn của một cá nhân. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để lưu hoặc bảo vệ lợi ích sống còn của một cá nhân, chẳng hạn như để ngăn chặn tổn hại.

3. CHÚNG TÔI DỰA VÀO NHỮNG CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN?

Nói ngắn gọn: Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết và chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ (tức là cơ sở pháp lý) để làm như vậy theo luật hiện hành, như với sự đồng ý của bạn, để tuân thủ luật pháp, cung cấp cho bạn các dịch vụ để tham gia hoặc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi, để bảo vệ quyền của bạn hoặc để thực hiện lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Nếu bạn sống ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, phần này sẽ áp dụng cho bạn.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và GDPR của Vương quốc Anh yêu cầu chúng tôi giải thích các cơ sở pháp lý hợp lệ mà chúng tôi dựa vào để xử lý thông tin cá nhân của bạn. Do đó, chúng tôi có thể dựa vào các cơ sở pháp lý sau để xử lý thông tin cá nhân của bạn:

 • Đồng ý. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn đã cho phép chúng tôi (tức là đồng ý) sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.
 • Lợi ích hợp pháp. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng cần thiết một cách hợp lý để đạt được lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và những lợi ích đó không lớn hơn lợi ích cũng như các quyền và tự do cơ bản của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích được mô tả để:
 • Gửi cho người dùng thông tin về các ưu đãi và giảm giá đặc biệt trên các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Phát triển và hiển thị nội dung quảng cáo được cá nhân hóa và có liên quan cho người dùng của chúng tôi
 • Phân tích cách các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện chúng nhằm thu hút và giữ chân người dùng
 • Hỗ trợ các hoạt động tiếp thị của chúng tôi
 • Chẩn đoán sự cố và/hoặc ngăn chặn các hoạt động gian lận
 • Hiểu cách người dùng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm người dùng
 • Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chẳng hạn như hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc tiết lộ thông tin của bạn làm bằng chứng trong vụ kiện tụng mà chúng tôi có liên quan.
 • Lợi ích sống còn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của bên thứ ba, chẳng hạn như các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào.

Nếu bạn đang ở Canada, phần này áp dụng cho bạn.

Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn đã cho phép chúng tôi cụ thể (tức là đồng ý rõ ràng) để sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể hoặc trong các tình huống có thể suy ra sự cho phép của bạn (tức là sự đồng ý ngụ ý). Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể được pháp luật hiện hành cho phép xử lý thông tin của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, bao gồm, ví dụ:

 • Nếu việc thu thập rõ ràng là vì lợi ích của một cá nhân và không thể có được sự đồng ý kịp thời
 • Để điều tra và phát hiện và ngăn chặn gian lận
 • Đối với các giao dịch kinh doanh với điều kiện đáp ứng một số điều kiện nhất định
 • Nếu nó có trong một tuyên bố của nhân chứng và việc thu thập là cần thiết để đánh giá, xử lý hoặc giải quyết một yêu cầu bảo hiểm
 • Để xác định những người bị thương, bị bệnh hoặc đã chết và liên lạc với người thân của người thân
 • Nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng một cá nhân đã, đang hoặc có thể là nạn nhân của lạm dụng tài chính
 • Nếu việc mong đợi việc thu thập và sử dụng với sự đồng ý là hợp lý sẽ ảnh hưởng đến tính khả dụng hoặc tính chính xác của thông tin và việc thu thập là hợp lý cho các mục đích liên quan đến việc điều tra vi phạm thỏa thuận hoặc vi phạm luật pháp của Canada hoặc một tỉnh
 • Nếu việc tiết lộ được yêu cầu để tuân thủ trát đòi hầu tòa, lệnh, lệnh tòa hoặc quy tắc của tòa án liên quan đến việc sản xuất hồ sơ
 • Nếu nó được sản xuất bởi một cá nhân trong quá trình làm việc, kinh doanh hoặc nghề nghiệp của họ và bộ sưu tập phù hợp với mục đích mà thông tin được tạo ra
 • Nếu bộ sưu tập chỉ dành cho mục đích báo chí, nghệ thuật hoặc văn học
 • Nếu thông tin được công bố công khai và được quy định cụ thể theo quy định

4. KHI NÀO VÀ VỚI AI CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Nói ngắn gọn: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể được mô tả trong phần này và / hoặc với các bên thứ ba sau đây.

Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Chuyển nhượng kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Chi nhánh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tôn trọng thông báo về quyền riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với chúng tôi.
 • Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.

5. LẬP TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA LÀ GÌ?

Nói ngắn gọn: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn của bất kỳ thông tin nào mà bạn chia sẻ với các bên thứ ba mà chúng tôi có thể liên kết đến hoặc những người quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, nhưng không liên kết với Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ có thể liên kết đến các trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba và / hoặc chứa quảng cáo từ các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi và có thể liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác. Theo đó, chúng tôi không thực hiện bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào như vậy và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba đó. Việc bao gồm một liên kết đến trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba không ngụ ý sự chứng thực của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn và quyền riêng tư của dữ liệu bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bất kỳ dữ liệu nào được thu thập bởi các bên thứ ba không được đề cập trong thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn và chính sách bảo mật và quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác có thể được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ. Bạn nên xem lại chính sách của các bên thứ ba đó và liên hệ trực tiếp với họ để trả lời các câu hỏi của bạn.

6. CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?

Nói ngắn gọn: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (như đèn hiệu web và pixel) để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Thông tin cụ thể về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ như vậy và cách bạn có thể từ chối một số cookie nhất định được nêu trong Thông báo Cookie của chúng tôi.

7. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP XÃ HỘI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Nói ngắn gọn: Nếu bạn chọn đăng ký hoặc đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể có quyền truy cập vào một số thông tin nhất định về bạn.

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng đăng ký và đăng nhập bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba (như thông tin đăng nhập Facebook hoặc Twitter của bạn). Khi bạn chọn làm điều này, chúng tôi sẽ nhận được một số thông tin hồ sơ nhất định về bạn từ nhà cung cấp mạng xã hội của bạn. Thông tin hồ sơ chúng tôi nhận được có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan, nhưng thường sẽ bao gồm tên, địa chỉ email, danh sách bạn bè và ảnh đại diện của bạn, cũng như các thông tin khác mà bạn chọn công khai trên nền tảng truyền thông xã hội như vậy.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin chúng tôi nhận được cho các mục đích được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư này hoặc được làm rõ cho bạn trên Các Dịch vụ có liên quan. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin cá nhân khác của bạn bởi nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại thông báo về quyền riêng tư của họ để hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cũng như cách bạn có thể đặt tùy chọn quyền riêng tư của mình trên các trang web và ứng dụng của họ.

8. CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Nói ngắn gọn: Chúng tôi giữ thông tin của bạn miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này trừ khi luật pháp yêu cầu khác.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong thông báo bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Không có mục đích nào trong thông báo này yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn khoảng thời gian mà người dùng có tài khoản với chúng tôi.

Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp liên tục để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc, nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ sao lưu), thì chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của bạn và cách ly nó khỏi bất kỳ quá trình xử lý nào cho đến khi có thể xóa được.

9. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN AN TOÀN?

Nói ngắn gọn: Chúng tôi mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua một hệ thống các biện pháp bảo mật tổ chức và kỹ thuật.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp và hợp lý được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, không có đường truyền điện tử nào qua Internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo là an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hẹn hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thể đánh bại bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn không đúng cách. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng việc truyền thông tin cá nhân đến và đi từ Dịch vụ của chúng tôi là rủi ro của riêng bạn. Bạn chỉ nên truy cập Dịch vụ trong một môi trường an toàn.

10. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Nói ngắn gọn: Ở một số khu vực, chẳng hạn như Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh (UK) và Canada, bạn có các quyền cho phép bạn truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của mình nhiều hơn. Bạn có thể xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Ở một số khu vực (như EEA, Vương quốc Anh và Canada), bạn có một số quyền nhất định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng có thể bao gồm quyền (I) yêu cầu quyền truy cập và nhận bản sao thông tin cá nhân của bạn, (II) yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa; (III) để hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; và (IV) nếu có, đối với tính di động của dữ liệu. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể đưa ra yêu cầu như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần “LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?” bên dưới.

Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Nếu bạn ở EEA hoặc Vương quốc Anh và bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý bất hợp pháp thông tin cá nhân của bạn, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ tại đây: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Nếu bạn ở Thụy Sĩ, chi tiết liên hệ của các cơ quan bảo vệ dữ liệu có sẵn tại đây: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Rút lại sự đồng ý của bạn: Nếu chúng tôi đang dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, có thể là sự đồng ý rõ ràng và / hoặc ngụ ý tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần “LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?” bên dưới.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại, cũng như khi luật pháp hiện hành cho phép, nó sẽ ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được thực hiện dựa trên các cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.

Chọn không tham gia truyền thông tiếp thị và quảng cáo: Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email mà chúng tôi gửi, trả lời “DỪNG” hoặc “HỦY ĐĂNG KÝ” cho các tin nhắn SMS mà chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp trong phần “LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?” bên dưới. Sau đó, bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn – ví dụ: để gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc quản trị và sử dụng tài khoản của bạn, để phản hồi các yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích phi tiếp thị khác.

Thông tin tài khoản

Nếu bạn muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào, bạn có thể:

 • Đăng nhập vào cài đặt tài khoản của bạn và cập nhật tài khoản người dùng của bạn.
 • Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp.

Theo yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong tệp của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, thực thi các điều khoản pháp lý của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Cookie và các công nghệ tương tự: Hầu hết các trình duyệt Web được thiết lập để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn đặt trình duyệt của mình để xóa cookie và từ chối cookie. Nếu bạn chọn xóa cookie hoặc từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng hoặc dịch vụ nhất định của Dịch vụ của chúng tôi. Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích của các nhà quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập http://www.aboutads.info/choices/.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về quyền riêng tư của mình, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo số moc.swenpeihhninobfsctd@nimda.

11. ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động và ứng dụng di động bao gồm tính năng Không theo dõi (“DNT”) hoặc cài đặt bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn bảo mật của mình không để dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn bị giám sát và thu thập. Ở giai đoạn này, không có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất nào để nhận dạng và triển khai tín hiệu DNT đã được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn của bạn không bị theo dõi trực tuyến. Nếu một tiêu chuẩn về theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thực tiễn đó trong phiên bản sửa đổi của thông báo về quyền riêng tư này.

12. CƯ DÂN CALIFORNIA CÓ CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ CỤ THỂ KHÔNG?

Nói ngắn gọn: Có, nếu bạn là cư dân của California, bạn được cấp các quyền cụ thể liên quan đến quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật “Shine The Light”, cho phép người dùng của chúng tôi là cư dân California yêu cầu và lấy từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí, thông tin về các loại thông tin cá nhân (nếu có) mà chúng tôi đã tiết lộ cho bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp và tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân trong năm dương lịch ngay trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cư trú tại California và có tài khoản đã đăng ký với Dịch vụ, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu không mong muốn mà bạn đăng công khai trên Dịch vụ. Để yêu cầu xóa dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và bao gồm địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn và tuyên bố rằng bạn cư trú tại California. Chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu không được hiển thị công khai trên Dịch vụ, nhưng xin lưu ý rằng dữ liệu có thể không bị xóa hoàn toàn hoặc toàn diện khỏi tất cả các hệ thống của chúng tôi (ví dụ: bản sao lưu, v.v.).

Thông báo về quyền riêng tư CCPA

Bộ luật Quy định của California định nghĩa “cư dân” là:

(1) mọi cá nhân ở Tiểu bang California không phải vì mục đích tạm thời hoặc nhất thời và (2) mọi cá nhân cư trú tại Tiểu bang California ở bên ngoài Tiểu bang California vì mục đích tạm thời hoặc nhất thời

Tất cả các cá nhân khác được định nghĩa là “người không cư trú”.

Nếu định nghĩa “cư dân” này áp dụng cho bạn, chúng tôi phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ nhất định liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập những loại thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây trong mười hai (12) tháng qua:

LoạiVí dụThu thập
A. Số nhận dạngChi tiết liên hệ, chẳng hạn như tên thật, bí danh, địa chỉ bưu điện, số điện thoại hoặc số liên lạc di động, số nhận dạng cá nhân duy nhất, số nhận dạng trực tuyến, địa chỉ Giao thức Internet, địa chỉ email và tên tài khoản
B. Các danh mục thông tin cá nhân được liệt kê trong quy chế Hồ sơ khách hàng của CaliforniaTên, thông tin liên lạc, trình độ học vấn, việc làm, lịch sử việc làm và thông tin tài chínhKHÔNG
C. Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bangGiới tính và ngày sinh  KHÔNG
D. Thông tin thương mạiThông tin giao dịch, lịch sử mua hàng, chi tiết tài chính và thông tin thanh toánKHÔNG
E. Thông tin sinh trắc họcChữ ký và dấu vân tayKHÔNG
F. Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khácLịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, hành vi trực tuyến, dữ liệu sở thích và tương tác với các trang web, ứng dụng, hệ thống và quảng cáo của chúng tôi và các trang web khácKHÔNG
G. Dữ liệu vị trí địa lýVị trí thiết bịKHÔNG
H. Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc thông tin tương tựHình ảnh và bản ghi âm thanh, video hoặc cuộc gọi được tạo ra liên quan đến các hoạt động kinh doanh của chúng tôiKHÔNG
I. Thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làmChi tiết liên hệ kinh doanh để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi ở cấp độ kinh doanh hoặc chức danh công việc, lịch sử công việc và trình độ chuyên môn nếu bạn nộp đơn xin việc với chúng tôiKHÔNG
J. Thông tin giáo dụcHồ sơ sinh viên và thông tin thư mụcKHÔNG
K. Các suy luận được rút ra từ thông tin cá nhân khácCác suy luận được rút ra từ bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập được liệt kê ở trên để tạo hồ sơ hoặc tóm tắt về, ví dụ, sở thích và đặc điểm của một cá nhânKHÔNG

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân khác ngoài các trường hợp danh mục này khi bạn tương tác trực tiếp với chúng tôi, trực tuyến hoặc qua điện thoại hoặc thư trong bối cảnh:

 • Nhận trợ giúp thông qua các kênh hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
 • Tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi khách hàng; và
 • Tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và trả lời các câu hỏi của bạn.

Chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Thông tin thêm về thực tiễn thu thập và chia sẻ dữ liệu của chúng tôi có thể được tìm thấy trong thông báo về quyền riêng tư này.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email theo số moc.swenpeihhninobfsctd@nimda, bằng cách truy cập https://ninhhiepnews.com/about-us hoặc bằng cách tham khảo chi tiết liên hệ ở cuối tài liệu này.

Nếu bạn đang sử dụng một đại lý được ủy quyền để thực hiện quyền từ chối của mình, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu nếu đại lý được ủy quyền không gửi bằng chứng rằng họ đã được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt bạn.

Thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bất kỳ ai khác?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo hợp đồng bằng văn bản giữa chúng tôi và mỗi nhà cung cấp dịch vụ. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ là một thực thể vì lợi nhuận xử lý thông tin thay mặt chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh của riêng chúng tôi, chẳng hạn như để thực hiện nghiên cứu nội bộ để phát triển và trình diễn công nghệ. Đây không được coi là “bán” thông tin cá nhân của bạn.

Ninh Hiep News không tiết lộ hoặc bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại trong mười hai (12) tháng trước đó. Ninh Hiep News sẽ không bán thông tin cá nhân trong tương lai của khách truy cập trang web, người dùng và những người tiêu dùng khác.

Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Quyền yêu cầu xóa dữ liệu – Yêu cầu xóa

Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn và xóa thông tin cá nhân của bạn, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ nhất định do pháp luật quy định, chẳng hạn như (nhưng không giới hạn) việc người tiêu dùng khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ, các yêu cầu tuân thủ của chúng tôi do nghĩa vụ pháp lý hoặc bất kỳ quá trình xử lý nào có thể được yêu cầu để bảo vệ chống lại các hoạt động bất hợp pháp.

Quyền được thông báo – Yêu cầu được biết

Tùy thuộc vào hoàn cảnh, bạn có quyền được biết:

 • liệu chúng tôi có thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn hay không;
 • các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập;
 • mục đích mà thông tin cá nhân thu thập được sử dụng;
 • liệu chúng tôi có bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba hay không;
 • các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã bán hoặc tiết lộ cho mục đích kinh doanh;
 • danh mục các bên thứ ba mà thông tin cá nhân được bán hoặc tiết lộ cho mục đích kinh doanh; và
 • mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân.

Theo luật hiện hành, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp hoặc xóa thông tin người tiêu dùng bị hủy nhận dạng để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng hoặc xác định lại dữ liệu cá nhân để xác minh yêu cầu của người tiêu dùng.

Quyền không phân biệt đối xử để thực hiện quyền riêng tư của người tiêu dùng

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn nếu bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình.

Quy trình xác minh

Khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn để xác định bạn là cùng một người mà chúng tôi có thông tin trong hệ thống của mình. Những nỗ lực xác minh này yêu cầu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin để chúng tôi có thể đối sánh thông tin đó với thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó. Ví dụ: tùy thuộc vào loại yêu cầu bạn gửi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định để chúng tôi có thể khớp thông tin bạn cung cấp với thông tin chúng tôi đã có trong hồ sơ hoặc chúng tôi có thể liên hệ với bạn thông qua phương thức liên lạc (ví dụ: điện thoại hoặc email) mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp xác minh khác tùy theo hoàn cảnh.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp trong yêu cầu của bạn để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của bạn để đưa ra yêu cầu. Trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ tránh yêu cầu thêm thông tin từ bạn cho mục đích xác minh. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn từ thông tin đã được chúng tôi duy trì, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cho mục đích xác minh danh tính của bạn và cho các mục đích bảo mật hoặc phòng chống gian lận. Chúng tôi sẽ xóa thông tin được cung cấp bổ sung đó ngay sau khi chúng tôi hoàn tất việc xác minh bạn.

Các quyền riêng tư khác

 • Bạn có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình.
 • Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không còn phù hợp hoặc yêu cầu hạn chế xử lý thông tin.
 • Bạn có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn đưa ra yêu cầu theo CCPA. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ một đại lý được ủy quyền không gửi bằng chứng rằng họ đã được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt bạn theo CCPA.
 • Bạn có thể yêu cầu từ chối bán thông tin cá nhân của mình trong tương lai cho các bên thứ ba. Khi nhận được yêu cầu chọn không tham gia, chúng tôi sẽ hành động theo yêu cầu càng sớm càng tốt, nhưng không muộn hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày gửi yêu cầu.

Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ moc.swenpeihhninobfsctd@nimda, bằng cách truy cập https://ninhhiepnews.com/about-us hoặc bằng cách tham khảo chi tiết liên hệ ở cuối tài liệu này. Nếu bạn có khiếu nại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn.

13. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

Nói ngắn gọn: Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để luôn tuân thủ các luật có liên quan.

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này theo thời gian. Phiên bản cập nhật sẽ được chỉ định bởi ngày “Sửa đổi” được cập nhật và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo nổi bật về những thay đổi đó hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại thông báo về quyền riêng tư này để được thông báo về cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn.

14. LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về thông báo này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tới moc.swenpeihhninobfsctd@nimda hoặc qua đường bưu điện tới:

Ninh Hiệp News
Lô CN-02-2-1, Cụm Công Nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp,
Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

15. LÀM CÁCH NÀO BẠN CÓ THỂ XEM LẠI, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?

Dựa trên luật pháp hiện hành của quốc gia bạn đang sinh sống, bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi hoặc xóa thông tin đó.

Back to top button