Cơ hội tiếp cận thêm hàng nghìn Khách hàng tiềm năng mỗi ngày từ Ninh Hiệp Online

Tìm hiểu ngay

Contact Us

Logo Ninhhiep News Ninh Hiep News
  • Adress: Lot CN-02-2-1, Ninh Hiep Industrial Cluster, Ninh Hiep Commune, Gia Lam, Hanoi, Vietnam.
  • Phone: +84 962 259 263
  • Website: ninhhiepnews.com
  • Email: moc.swenpeihhninobfsctd@nimda
  • Navigation map
Back to top button